Welkom!

Ik ben Dennis (23 jaar) & student (Master) Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit in Hasselt. Leuk dat je mijn site bezoekt! Kijk gerust even rond of neem direct contact met mij op via email of social media.

               
 • Welkom!
 • Welkom!

  Ik ben Dennis (24 jaar) & student (Master) Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit in Hasselt. Leuk dat je mijn site bezoekt! Kijk gerust even rond of neem direct contact met mij op via email of social media.

Masterproef - Overstappunten

Masterproef - Overstappunten

Onderzoek naar de succesfactoren en knelpunten achter de realisatie van verbeteringen...
Stage III - NextBike

Stage III - NextBike

Dit onderzoek is uitgegroeid uit de vraag naar duurzame mobiliteitsoplossingen voor...
Afstudeerstage NS

Afstudeerstage NS

Uit het onderzoek van The Bridge Business Innovators (2010) zijn een reeks aan kansen...
Stage II - Surabaya

Stage II - Surabaya

The increase of the population in Surabaya is creating pressure on the transport...
Stage I - OV-ToerPas

Stage I - OV-ToerPas

De huidige verkeerssituatie komt onder druk te staan tijdens toeristische topdagen...
Wat te doen met de Lijnbus?

Wat te doen met de Lijnbus?

In dit onderzoek wordt gekeken of het OV daadwerkelijk veel hinder ondervindt van...
Dit is Rotterdam Zuid!

Dit is Rotterdam Zuid!

De opdracht van dit project luidt: Maak een mobiliteitsvisie voor Rotterdam Kop van...
Verkeersplan Pinkpop

Verkeersplan Pinkpop

Binnen het reguliere studieprogramma biedt de NHTV ruimte voor een eigen invulling...
Nijmegen in 2040!

Nijmegen in 2040!

De opdracht van dit project luidt: Hoe maken we steden klaar voor de 21e eeuw? Met...
Netwerken - Pinkpop

Netwerken - Pinkpop

In deze opdracht staan Netwerken centraal, onze keuze is gevallen op Pinkpop omdat...
Almere Meerwijk

Almere Meerwijk

De opdracht van dit project luidt: Hoe kan het gekozen plangebied in Almere het best...
Knooppunt Hooipolder

Knooppunt Hooipolder

Ditmaal was er geen voorgeschreven opdracht maar was het de taak om zelf met je projectgroep...
Dienstregeling OV

Dienstregeling OV

De opdracht van dit project luidt: Maak een dienstregeling waarbij een zo hoog mogelijk...
Verkeersveiligheid Fietsroute

Verkeersveiligheid Fietsroute

Deze opdracht bestaat uit een aantal deelvragen die moeten beantwoord met behulp...
 • Masterproef - Overstappunten
 • Stage III - NextBike
 • Afstudeerstage NS
 • Stage II - Surabaya
 • Stage I - OV-ToerPas
 • Wat te doen met de Lijnbus?
 • Dit is Rotterdam Zuid!
 • Verkeersplan Pinkpop
 • Nijmegen in 2040!
 • Netwerken - Pinkpop
 • Almere Meerwijk
 • Knooppunt Hooipolder
 • Dienstregeling OV
 • Verkeersveiligheid Fietsroute
 • Masterproef - Overstappunten

  Onderzoek naar de succesfactoren en knelpunten achter de realisatie van verbeteringen aan een overstappunt. In de huidige literatuur en kennisbanken is veel informatie te vinden over wat reizigers graag willen terugzien qua voorzieningen en inrichting op overstappunten. Toch bestaan er locaties waarbij de voorzieningen (nog) niet op orde zijn. De kennis om deze locaties te verbeteren is wel aanwezig, maar blijkbaar lukt het toch niet om deze locaties te verbeteren. Door het bekijken van een tiental cases is achterhaald welke succesfactoren en knelpunten achter deze processen zitten.

  Deze thesis heeft de AXA Award 2017 voor de beste thesis binnen de categorie Mobiliteitsmanagement op de opleiding Mobiliteitswetenschappen (master) gewonnen.
  • Titel:Verbeteringen Overstappunten
  • Opdrachtgevers: inno-V & Universiteit Hasselt
  • Periode: September 2016 - Juni 2017
  • Beoordeling: 17/20

  Download Rapport

 • Stage III - NextBike

  Dit onderzoek is uitgegroeid uit de vraag naar duurzame mobiliteitsoplossingen voor de Brightlands Chemelot Campus in de Sittard-Geleen. Deze campus waarbij studenten, onderzoeks en het bedrijfsleven samenwerken is op zoek naar alternatieve vervoersoplossingen voor de bereikbaarheid van deze campus. Een van de mogelijkheden is het aanbieden van een fietsdeelsysteem. Tegelijkertijd speelt een andere ontwikkeling in deze regio een rol in dit onderzoek. Arriva is in april 2017 begonnen met de uitrol van een nieuwe fietsdeelsysteem (NextBike). Samen met de vraag naar het fietsdeelsysteem voor de Chemelot Campus is daarom op intiatief van de gemeente Sittard-Geleen met Royal HaskoningDHV dit onderzoek naar een hoger schaalniveau gebracht.
  • Titel:NextBike Westelijke Mijnstreek
  • Opdrachtgevers: Royal HaskoningDHV, Gemeente Sittard-Geleen
  • Periode: Maart - Juni 2017
  • Beoordeling: 19/20

  Download Rapport

 • Afstudeerstage NS

  Uit het onderzoek van The Bridge Business Innovators (2010) zijn een reeks aan kansen naar voren gekomen die potentie bieden om het aantal reizigerskilometers per trein in deze regio te verhogen. Eén van die kansen betreft het beter ontsluiten van bedrijventerreinen per OV. Deventer wordt hierbij als voorbeeldcase gezien. Het hiervoor genoemde onderzoek is uitgevoerd in opdracht van NS (Regiodirectie Noordoost). Het verslag is als niet openbaar bestempeld wegens het gebruik van interne data (van NS), hierdoor is het verslag niet te downloaden via de site.
  • Titel:Ontsluiting bedrijventerreinen per OV
  • Opdrachtgever: NS (Regiodirectie Noordoost) - Zwolle
  • Periode: Februari - Juni 2015
  • Beoordeling: 8

  Download Rapport

 • Stage II - Surabaya

  The increase of the population in Surabaya is creating pressure on the transport and traffic system in Surabaya. The total number of cars/motorcycles is increasing since 2008. The number of cars and motorcycles has increased a lot in the last years due to several reasons. These increases lead to different traffic problems, like a lot of traffic jams. The expectation is that this increase will continue in the upcoming years. The (local) government is searching for ways to improve their mobility system by implementing a new public transport (PT) system. For this new PT system the complete transport system will change. This is the reason why the government is looking for inspiration and recommendations from abroad while Surabaya doesn't have experience with PT systems.
  • Titel:Improving the Mobility
  • Opdrachtgever: Dinas Perhubungan Surabaya
  • Periode: March - June 2014
  • Beoordeling: 8

  Download Rapport

 • Stage I - OV-ToerPas

  De huidige verkeerssituatie komt onder druk te staan tijdens toeristische topdagen in het Heuvelland. De toeristische hotspots zoals Valkenburg, Gulpen maar ook het gebied rondom Epen en Slenaken krijgen gedurende deze dagen te maken met veel toeristisch verkeer. Dit verkeer leidt tot overlast voor de inwoners en bezoekers. In deze stageopdracht zijn toeristische vervoersconcepten ontwikkeld die een bijdrage moeten leveren aan het verminderen van de verkeersdruk en het stimuleren van het OV in het Zuid-Limburgse Heuvelland.
  • Titel:Toeristische Vervoersconcepten
  • Opdrachtgevers:VVV, Veolia-Transport, Gemeente Gulpen-Wittem
  • Periode: Augustus - November 2013
  • Beoordeling: 9

  Download Rapport

 • Wat te doen met de Lijnbus?

  In dit onderzoek wordt gekeken of het OV daadwerkelijk veel hinder ondervindt van tijdelijke verkeersmaatregelen terwijl deze wellicht meer konden worden beperkt. Door middel van het bekijken van de reeds bestaande literatuur en het bekijken van voorbeeldsituaties in het land wordt een stappenplan opgesteld die moet bijdragen aan een vermindering van de hinder van tijdelijke verkeersmaatregelen aan het openbaar vervoer. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat de verkeershinder ook voor het openbaar vervoer beperkt blijft tijdens deze tijdelijke verkeersmaatregelen.
  • Titel:Wat te doen met de Lijnbus?
  • Cursus: Mobiliteit & Techniek
  • Opdracht: Individueel
  • Beoordeling: 9

  Download Rapport

 • Dit is Rotterdam Zuid!

  De opdracht van dit project luidt: Maak een mobiliteitsvisie voor Rotterdam Kop van Zuid, Afrikaanderwijk en omgeving voor het jaar 2025. In deze mobiliteitsvisie dient tenminste invulling te worden gegeven aan een verduurzaming van de mobiliteit.

  Deze opdracht heeft dus geleid tot een Mobiliteitsvisie voor Rotterdam Zuid waarin is gelet op duurzaamheid en een goede bereikbaarheid van Rotterdam Zuid in de toekomst. De bijlagen van het rapport zijn hier terug te vinden.
  • Titel:Dit is Rotterdam-Zuid!
  • Project: Stedelijke Dynamiek
  • Opdracht: Groepsopdracht
  • Beoordeling: 7 (Groep) / 8 (Individueel)

  Download Rapport

 • Verkeersplan Pinkpop

  Binnen het reguliere studieprogramma biedt de NHTV ruimte voor een eigen invulling van 2 studiepunten per jaar. Een studiepunt staat voor 28 uur studiebelasting. Ik heb ervoor gekozen om door middel van een eigen onderzoek deze 2 studiepunten te halen. Dit onderzoek gaat over het verkeer- en vervoerplan van Pinkpop 2013 in de gemeente Landgraaf.

  Deze opdracht bestaat uit 2 delen; Het verkeer- en vervoerplan van de gemeente (m.b.t. auto/fiets/voetgangers) en De trein-dienstregeling van de NS/Veolia. Voor bij de opdrachten kijk ik bij beide organisaties mee hoe het proces verloopt naar Pinkpop.
  • Titel:Verkeersplan Pinkpop '13
  • Cursus: Vrije Studieruimte
  • Opdracht: Individueel
  • Beoordeling: 9

  Download Rapport

 • Nijmegen in 2040!

  De opdracht van dit project luidt: Hoe maken we steden klaar voor de 21e eeuw? Met een aantal deelvragen waaronder "Hoe kan de Mobiliteit bijdragen aan betere leefruimtes voor mensen en bedrijven?" en "Wat zijn de toekomstige mobiliteits- en woonbehoeften van de mens?". Deze opdracht moet worden uitgewerkt voor een middelgrote stad met tenminste 150.000 inwoners. In deze opdracht heeft mijn team gekozen voor de stad Nijmegen vanwege zijn groeimogelijkheden en ligging aan de grens met Duitsland. Deze opdracht is gepresenteerd via een website waarop een Visie is gepresenteerd voor de stad Nijmegen.
  • Titel:Nijmegen in 2040!
  • Project: New Town
  • Opdracht: Groepsopdracht
  • Beoordeling: 8 (Groep) / 9 (Individueel)

  Download Rapport

 • Netwerken - Pinkpop

  In deze opdracht staan Netwerken centraal, onze keuze is gevallen op Pinkpop omdat het een uniek evenement is dat grote invloed heeft op de mobiliteit in de omliggende regio. Deze opdracht is hieronder te downloaden.
  • Titel:Netwerken - Pinkpop
  • Project: Netwerken
  • Opdracht: Groepsopdracht
  • Beoordeling: 8

  Download Rapport

 • Almere Meerwijk

  De opdracht van dit project luidt: Hoe kan het gekozen plangebied in Almere het best worden ingericht qua mobiliteit en ruimtelijke ordening? In deze opdracht werken Mobiliteitstudenten en studenten van Ruimtelijke ordening en Planologie (ROP) samen om een nieuwe woonwijk in Almere te ontwikkelen. Het resultaat is terug te vinden in onderstaande rapportage waarin de gehele woonwijk wordt gepresenteerd. De bijlagen zijn hier terug te vinden.
  • Titel:Almere Meerwijk
  • Project: Wijken en Mobiliteit
  • Opdracht: Groepsopdracht
  • Beoordeling: 8

  Download Rapport

 • Knooppunt Hooipolder

  Ditmaal was er geen voorgeschreven opdracht maar was het de taak om zelf met je projectgroep een opdracht op te stellen. Onze keuze was het aanpakken van knooppunt Hooipolder.

  Het resultaat is terug te vinden in onderstaande rapportage waarin het gehele verkeerskundig onderzoek wordt getoond. Er zijn een aantal nieuwbouw- en reconstructievarianten opgesteld aan de hand van de analyse uit de inventarisatie. Daarnaast is er ook een mobiliteitsmanagement variant opgesteld en getoetst aan de multicriteria-analyse aan het einde van het onderzoek. De bijlagen zijn hier terug te vinden.
  • Titel:Knooppunt Hooipolder
  • Project: Keuzeproject
  • Opdracht: Groepsopdracht
  • Beoordeling: 8

  Download Rapport

 • Dienstregeling OV

  De opdracht van dit project luidt: Maak een dienstregeling waarbij een zo hoog mogelijk rendement mogelijk is voor een fictief bepaald gebied. Deze opdracht heeft ervoor gezorgd dat ik meer inzicht heb gekregen in het opstellen en uitvoeren van een dienstregeling van het OV. Als resultaat hebben wij een bepaald scenario uitgewerkt waarin het rendement het hoogst was maar waar toch gelet is op de servicegerichtheid naar de reiziger.
  • Titel:Dienstregeling OV
  • Project: OV Project
  • Opdracht: Groepsopdracht
  • Beoordeling: 8

  Download Rapport

 • Verkeersveiligheid Fietsroute

  Deze opdracht bestaat uit een aantal deelvragen die moeten beantwoord met behulp van een aantal casussen. Van deze casussen mag ook worden afgeweken indien de student de bijbehorende competentie maar duidelijk laat zien. Hier heb ik gekozen voor één opdracht die alle gevraagde competenties omvat. Deze competenties zijn terug te vinden in het Plan van Aanpak van dit onderzoek naar de fiets verkeersveiligheid op de route tussen de hogeschool NHTV Breda en het NS-station Breda. Deze opdracht omvat een inventarisatie, analyse en visie waarin de fiets veiligheid centraal staat. De bijlagen bij dit rapport zijn hier terug te vinden.
  • Titel:Verkeersveiligheid Fietsroute
  • Cursus: Verkeersveiligheid
  • Opdracht: Individueel
  • Beoordeling: 9

  Download Rapport

 • Masterproef - Overstappunten
 • Stage III - NextBike
 • Afstudeerstage NS
 • Stage II - Surabaya
 • Stage I - OV-ToerPas
 • Wat te doen met de Lijnbus?
 • Dit is Rotterdam Zuid!
 • Verkeersplan Pinkpop
 • Nijmegen in 2040!
 • Netwerken - Pinkpop
 • Almere Meerwijk
 • Knooppunt Hooipolder
 • Dienstregeling OV
 • Verkeersveiligheid Fietsroute

Prijzen & Onderscheidingen

  • basic services

   AXA Award '17

   Dennis Jongen en Nora Reinolsmann gingen als kersverse UHasselt-masters in de mobiliteitswetenschappen niet enkel naar huis met een diploma, maar ook met de AXA Award 2017. De prijs (ter waarde van 500 euro) bekroont elk jaar de beste masterproeven over verkeersveiligheid, mobiliteit en duurzaamheid.

   De betreffende thesis ging over de succesfactoren en knelpunten achter het realiseren van verbeteringen aan overstappunten.
  • premium services

   CVS Blogwedstrijd '15

   Afstudeerders en jong professionals in de civiele techniek, planologie, sociale geografie, verkeerskunde of een andere richting die iets te maken heeft met vervoersplanologie konden meedoen aan de CVS Blogwedstrijd 2015. Mijn blog "Kleine stapjes brengen ons vooruit..."​ is bij de winnende blogs geëindigd, hierdoor heb ik een paper mogen schrijven (en presenteren) voor het CVS Congres "Buiten de lijntjes kleuren"​ in Antwerpen (november 2015).

   Uit het Juryrapport: Vlot geschreven blog met een heldere link naar het thema. Dennis brengt duidelijk zijn visie naar voren en onderbouwt dit goed. Buiten de lijntjes is leuk, maar te snel te ver buiten de lijntjes, dan strandt de uitvoering. De praktijk vraagt om wat kleinere stapjes.

  • basic services

   Spoorprijs '12

   De eerste editie van de Spoorprijs heeft 130 ideeën opgeleverd ter vebetering van reisinformatie. De hoofdprijs gaat naar Dennis Jongen, die voorstelt om via de NS-kaartautomaat actuele reisinformatie te geven. Met zijn idee is het mogelijk om ook reizigers zonder smartphone op het station een actueel reisadvies te geven. En kun je op het vertrekstation de hele treinreis overzien, niet alleen de trein tot je eerste overstap (zoals op de 'blauwe borden').

demo

demo

Dennis Jongen

Elke dag is een Uitdaging.
"Bezig zijn met het creëren van een omgeving waar iedereen zich dagelijks in verplaatst."

Opleidingen


2015 - heden

Master Mobiliteitswetenschappen @UHasselt

Master met specialisatie in Mobiliteitsmanagement: aansluitend op de studie HBO Bachelor Mobiliteit aan de NHTV ben ik in september '15 gestart met de Master Mobiliteitswetenschappen aan de Universiteit Hasselt

2011 - 2015

Bachelor Mobiliteit @NHTV

Aan de NHTV (Breda) heb ik mijn bachelor Mobiliteit in juli 2015 succesvol afgerond.

Afstudeerscriptie: Ontsluiting Bedrijventerreinen per OV - Deze scriptie is geëindigd bij de vijf beste scripties van de opleidingen ROP/UD/MOB (NHTV) en is ingestuurd voor de landelijke verkeerskunde scriptieprijs.

Daarnaast stage gelopen bij de VVV Zuid-Limburg/Veolia/Gemeente Gulpen Wittem & Dinas Perhubungan (gemeente - afdeling Mobiliteit) in Surabaya.

2006 - 2011

VWO (E&M) @Charlemagne College (Eijkhagen)

In 2011 heb ik mijn VWO diploma (profiel Economie & Maatschappij) behaald aan het Charlemagne college (voormalig Eijkhagencollege) in Landgraaf.

Het VWO heb ik afgesloten met mijn profielwerkstuk: "Toekomst van Parkstad", hierbij is onderzoek gedaan naar de gevolgen van de bevolkingskrimp voor Parkstad op het gebied van Wonen, Werken en Mobiliteit. Dit PWS is beoordeeld met een 10.

Werkervaring2015 - 2016

Notulist tijdens bijeenkomsten @MetGraumans

Werkzaam geweest als notulist bij bewonersbijeenkomsten (klankbordgroepen) tijdens verkeerskundige projecten van Met Graumans.

2014 - 2015

Bijhouden website/portfolio @inno-V Amsterdam

Diverse OV-projecten voorbereid & geplaatst op de website (inclusief het opschonen van de projectendatabase). Via deze "bijbaan" heb ik veel geleerd door de grote diversiteit aan OV-projecten van dit adviesbureau.

Download mijn CV   Ga naar mijn LinkedIn

Follow Me On

Neem contact mij op via de contactpagina (email) of je kunt me bereiken via de onderstaande social media. Ik probeer je bericht zo snel mogelijk te beantwoorden.